Kunskapsscenen

På Kunskapsscenen får du som besökare ta del av ett gediget scenprogram som fördjupar dina kunskaper inom ämnen såsom digitalisering, förvaltning, juridik, energi och mycket mer. Lyssna på föreläsare från RiksbyggenSBC och HSB samt vår energipartner Fortum Värme. Årets konferencier är Sofia Lilja, anlitad coach, föreläsare, utbildare och inspiratör men kanske mest känd som coach från TV4-succén Idol.

17 NOVEMBER

8:30-9:15
Kommunikativt ledarskap med Anna Almberg

Välkommen till en föreläsning där du får inspiration till att lyckas med din kommunikation, privat eller i ditt ledarskap. Kanske sitter du i en styrelse eller är den som är verkställande, du har oavsett behov av att engagera människor och nå fram med din kommunikation.

 • Hur kan du jobba kommunikation för att skapa förtroende och engagemang?
 • Vilka kommunikationskanaler är viktiga att prioritera?
 • Hur bygger du upp ett budskap som skapar förståelse?
 • Läran om att lyssna, lära av varandra och skapa dialog.

 

Anna Almberg, kommunikations- och ledarskapsexpert

10:00
Invigning

11.00-11.30

Vad kommer den ökade digitaliseringen innebära för er bostadsrättsförening?

 • Trendspaning – hur kommer den nya moderna BRFen se ut?
 • Hur kan ett digitalt hus underlätta för dig som boende?
 • Övervakning av myndighetskrav genom digitala postlådor och påminnelser
 • Hur hjälper digitaliseringen att minska kostnaderna för din bostadsrättsförening?

 

Antti Ahonen, Årets fastighetsförvaltare, HSB Stockholm

 

Göran Danling, Affärs- och verksamhetsutvecklare, Riksbyggen

 

Helena Klåvus, It och utvecklingschef, SBC 

12.00-12.30

Vilka krav och skyldigheter har du som styrelsemedlem?

 • Vad måste du känna till?
 • Vems är ansvaret?

 

Gabriella Eriksson, Chefsjurist, HSB Stockholm

 

Sofia Berg Horner, Jurist, Riksbyggen

 

Monika Jukic, Ansvarig Juridik, SBC

 

 

12.30

Utdelning av Bostadsrättsmässans Energipris. I samarbete med vår energipartner Fortum Värme samägt med Stockholm stad.

 

Ulrika Horn,  Marknadsansvarig, SBC

 

Karin Blomqvist, Projektledare, Bostadsrättsmässan

 

Göran Danling, Affärs- och verksamhetsutvecklare, Riksbygge

 

Niclas Åkerlund, Marknadsdirektör, AB Fortum Värme samägt med                       Stockholms stad

Karin Rutström, Redaktör, Bo Bättre

13.00-13.30

Hur skapar styrelsen ett tryggt boende?

 • Vad kan styrelsen göra för att öka säkerheten i och kring bostadsrättsföreningen?
 • Vilka krav finns på brandskydd inom föreningen?
 • Lekplatser, olyckor på gård, sandning utomhus
 • Vad bör styrelsen tänka på?

 

Anders Svensson, VD, HSB Stockholm


Anders Mäcs,  Brandskyddsansvarig, Riksbyggen

 

Andreas Lahham, Chef Teknisk Förvaltning, SBC

14.00-14.30

Hur kan styrelsen påverka föreningens ekonomi? 

 • Hur undviker vi oförutsedda kostnader?
 • Underhållsplaner
 • Räntor

 

Johan Phalén,  Ekonom, HSB Stockholm


Matilda Hedman, förvaltningsekonom, Riksbyggen

 

Markus Pålsson, Chef Ekonomisk Förvaltning, SBC

15.00-15.30

Ta kontroll över föreningens energikostnader!

 • Vad kan föreningen göra för att minimera energikostnaderna?
 • Tre case berättar om utmaningar och lärdomar

 

Göran Danling, Affärs- och verksamhetsutvecklare, Riksbyggen

 

David Jost, Gruppchef Projektledning och ombyggnation, SBC 

 

Mikael Rosén, Seniorkonsult Energi, HSB Värmland

 

Per Elfving, Chef Analys och Utveckling, Fortum Värme samägt med                     Stockholms stad

16.00-16.30

Konflikthantering inom föreningen

 • Är det styrelsens ansvar att hantera konflikter mellan grannar?
 • Vad gäller juridiskt?
 • Hur hanterar man konflikter som styrelsemedlem?

 

Pia Bruns, Verksamhetschef Boendesociala gruppen, HSB Stockholm

 

Sofia Berg Horner, Jurist, Riksbyggen

 

Monika Jukic, Ansvarig Juridik, SBC

18 NOVEMBER

11.00-11.30

Skapa en attraktiv fastighet och öka värdet på din bostadsrätt!

 • Vilka delar spelar in när det gäller bostadsrättens värde?
 • Vad är högst efterfrågat idag hos potentiella köpare?
 • Hur mycket spelar homestyling av bostaden in?
 • Hur kan den enskilda bostadsrättens värde höjas genom investeringar och förbättringar i hela fastigheten?

 

Henrik Wahren, Projektchef, HSB Stockholm

  Matilda Hedman, Förvaltningsekonom, Riksbyggen

 

Peter Björk, Marknad- och Försäljningschef, SBC 

12.00-12.30

Vad har bostadsrättsägare för juridiska skyldigheter och rättigheter gentemot föreningen i samband med byggnation i sin lägenhet?

 • Vilka lagkrav och förändringar är på gång för bostadsrättsföreningar och hur kommer det påverka styrelsen och medlemmarna?
 • Får jag flytta mitt kök till badrummet?  Hur påverkar detta föreningen?
 • Vad får bostadsrättsägare göra?
 • Vems är ansvaret om en nyinstallerad tvättmaskin börjar läcka?
 • Får den boende riva en bärande vägg utan att fråga styrelsen?
 • Vilka stadgar kan en styrelse förhålla sig till?
 • Vilka regler och renoveringskrav gäller vid äldre badrum? Vems är ansvaret om något händer? Vad innebär detta för föreningen. 

 

Klas Säve-Söderberg, Föreningsjurist, HSB Riksförbund

 

Sofia Berg Horner, Jurist, Riksbyggen

 

Monika Jukic, Ansvarig Juridik, SBC

13.00-13.30

Hjälp – vi är en helt ny förening i ett helt nyproducerat/ombildat hus!

 • Hur gör man för att komma igång med styrelsearbetet?
 • Vad är viktigt att tänka på?

 

Thomas Karlsson, Chef VD-stab,  HSB Stockholm

 

Markus Pålsson, Chef Ekonomisk Förvaltning, SBC

 

Marianne Johansson, föreningssamordnare, Riksbyggen

14.00-15.00

Ett liv i storstaden – kan jag, kan du, kan vem som helst!

 • Om entreprenörskapet och livet i stort
 • Förvandlar aska till eld och inspirerar hur du gör detsamma
 • Att leva i storstaden och dagens boendesituation
 • Per bjuder på värdefulla nycklar, lärdomar, insikter och metoder

 

Per Holknekt, Entreprenör och Årets inspiratör

15.30-16.00

Hur får man boende i en bostadsrätt mer engagerade? 

 • Hur kommunicerar du med de boende?
 • Hur lockar man nya yngre styrelsemedlemmar?

 

Stefan Falkenstad, Verksamhetschef Brf-medlem, HSB Stockholm 

Lars-Olof Petersson, Ordförande i Brf Lycksaligheten

 

Helena Gustavsson, Affärs- och process optimeringsansvarig, SBC 

Kunskapsscenen anordnas i samarbete med våra medarrangörer: