Om Bostadsrättsmässan

Den självklara mötesplatsen för bostadsrättsföreningar & samfälligheter

Bostadsrättsmässan är Sveriges största mötesplats för bostadsrättsföreningar och samfälligheter – en kunskapsmässa för dig som sitter i en bostadsrättsstyrelse, är fastighetsförvaltare eller inköpare på ett fastighetsbolag. Mässan är väl etablerad och har arrangerats sedan år 2000. Här samlas leverantörer inom området under samma tak och både utställare och besökare får snabbt information och kunskap om det senaste i branschen.

Mässan genomförs årligen, växelvis i Sveriges tre största städer. Vartannat år i Stockholm och vartannat år i Göteborg och Malmö. I år har turen kommit till Stockholm den 17-18 november.

Läs mer om Bostadsrättsmässan här: Hem och bostad

 

Så många föreningar och samfälligheter finns det i Stockholm

Stockholms län tillsammans med länen Uppsala, Västmanland och Södermanland har 11 242 aktiva bostadsrättsföreningar och 525 521 bostadsrätter. Detta motsvarar nästan hälften av antalet aktiva föreningar i hela Sverige. I Stockholm finns det över 5000 samfälligheter.

Medarrangörerna till Bostadsrättsmässan – HSB, Riksbyggen och SBC – representerar en mycket stor andel av Sveriges alla bostadsrättsföreningar.

Vem besöker bostadsrättsmässan?

Bostadsrättsmässans besökare är övervägande styrelseledamöter, förvaltare eller inköpare i bostadsrättsföreningar eller samfälligheter. Vi välkomnar även enskilda bostadsrättshavare och blivande bostadsrättsköpare i en brf eller samfällighet.

Kanske planerar du att snart ingå i en styrelse? Vi erbjuder värdefulla nycklar som gynnar dig både i ditt styrelseuppdrag och som privatperson.