Material att ladda ned

Ladda ned marknadsföringsmaterial att använda i dina egna
kanaler så som webb, nyhetsbrev och sociala medier.

Inbjudan

Utställarbanner

Länka bannern till: http://www.bostadsrattsmassan.se

600x250

250x450

250x240

Mailsignatur utställare

Länka signaturen till: http://www.bostadsrattsmassan.se

Medarrangörbanner

Länka bannern till: http://www.bostadsrattsmassan.se

600x250

250x450

250x240

Mailsignatur medarrangör

Länka signaturen till: http://www.bostadsrattsmassan.se