Inspirationsscenen

Inspirationsscenen ger dig som besökare möjlighet att inspireras av föreläsare direkt från arbetslivet och ta del av deras erfarenheter samt få tips och råd. Ta del av deras berättelser hur de löst problem och svårigheter åt andra bostadsrättsföreningar. Ta med dig kunskaperna och dela med dig i din förening.

17 november

10.30-11.00
Erbjud boende och besökare enkel och smidig elbilsladdning

 • Antalet elbilar växer på marknaden och därmed även behovet av att kunna ladda där bilen står parkerad
 • Hur Brf:er kan tillgodose elbilisternas behov och vara med och påverka omställningen till elbil
 • Erbjud boende och besökare elbilsladdning – enkel, smidig och anpassningsbar helhetslösning

 

August Mazetti, Account Manager, CLEVER Sverige – Sveriges ledande laddoperatör för elbilar.

11.30-12.00
Byt inte ut hissen – Modernisera den befintliga

 • Livscykelanalys (LCA) det moderna verktyget för att uppnå hållbara hissar
 • Cirkulär ekonomi = återanvändning = modernisering
 • Slit & Släng är inte hållbart i framtiden

 

 

Kjell Johansson, Hydroware AB

12.30-13.00
Brandskydd flerbostadshus

 • Brandsäkert hem
 • SBA
 • Brandfarlig vara

 

Kent Blomberg, brandmästare, Brandkollen med lång erfarenhet av arbetsledning i Räddningstjänst i kombination med utbildning inom sjukvård och psykoterapi.

13.30-14.00
Energirenovering med samtidig energieffektivisering i värmesystem och tappvattensystem

 • Hur man förebygger dyra rörrenoveringar och uppnår lägre service-, underhålls- och energikostnader samt förlänger livslängden för tappvattensystem och uppvärmningssystem.
 • Hur man möjliggör och uppnår optimal driftprestanda i värmesystem.
 • Kvalitetssäkra ert tappvattensystem med ett klart bättre vatten!

 

 

Lars Hanson, Sverigechef, Bauer Watertechnology.

14.30-15.00
Stadgeändring – en nödvändighet p.g.a. lagändringar och ett verktyg för en väl fungerande förening

 • Allmänt om bostadsrättsföreningars stadgar
 • Stadgeändringar p.g.a. ändringar i lagen om ekonomiska föreningar
 • Stadgeändringar p.g.a. andra lagändringar
 • Förfarandet vid beslut om stadgeändringar
 • Stadgar anpassade efter varje förenings behov

 

Christina Fregne , fastighetsjurist och grundare Jurideko Fastighetspartner

 

Johan Hagelqvist, jurist med inriktning mot bostadsrättsjuridik, ombildningar, friköp och nyproduktion, Jurideko Fastighetspartner.

15.30-16.00
Renovering av fastigheter ur ett hållbarhetsperspektiv

 • Hållbar renovering ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv är en vinst för såväl boende som fastighetsägare
 • Hur åstadkommer vi hållbar renovering?
 • Hur arbetar fastighetsägare idag?
 • Vad kan man som fastighetsägare/BRF göra för att arbeta mer integrerat med hållbar renovering?
 • Vilka verktyg och metoder finns tillgängliga?

 

Kristina Mjörnell, Affärs- och Innovationsområdeschef Hållbara städer och samhällen

16:30-17:00
Klimatsmarta och hållbara energilösningar för bostadsrättsföreningar

 • Hållbara alternativ för både ekonomi och miljö
 • Egenproducerad el från solceller utan att investera
 • Intelligenta plattformar som sparar, lagrar och flyttar energi
 • Laddtjänster som inte påverkar fastighetens funktion
 • Praktikfall Brf Haga – så gjorde vi

 

 

Jörgen Almerborn, Vattenfall InHouse  

18 november

10:30-11:00
Dags att anmäla verklig huvudman!

 • Varför ska de flesta föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018 och nystartade föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor?
 • Vad är en verklig huvudman?
 • Hur och varför ska du anmäla det?
 • Frågorna är många – vi har svaren. Kom och lyssna och ställ dina frågor!

 

 

Bo Lagerqvist, jurist och enhetschef på Bolagsverket.

11:30-12:00
Bli proffs på att samarbeta – forskning visar vägen till ökad effektivitet och välmående personal

 

 

Per Gullbrand, Head of product Management, Fortum Värme

Alla kan och har tiden

Hur du får en bättre livsstil och mer energi på enbart 10 minuter per dag.

 

 

Maria Diva Ahlberg, livsstilsinspiratör och personlig tränare

12.30-13.00
Fasadskolan – ta hand om er fasad och slipp onödiga kostnader

 • Vad bör bostadsrättsföreningarna uppmärksamma?
 • När är det dags att ta hjälp av en sakkunnig?
 • Tips på enkla åtgärder att genomföra själv

 

 

Bertil Andersson, försäljningsansvarig Tresson.

13.30-14.00
Energirenovering med samtidig energieffektivisering i värmesystem och tappvattensystem

 • Hur man förebygger dyra rörrenoveringar och uppnår lägre service-, underhålls- och energikostnader samt förlänger livslängden för tappvattensystem och uppvärmningssystem.
 • Hur man möjliggör och uppnår optimal driftprestanda i värmesystem.
 • Kvalitetssäkra ert tappvattensystem med ett klart bättre vatten!

 

 

Lars Hanson, Sverigechef, Bauer Watertechnology.

14.30-15.00
Att sälja föreningens råvind, lokal eller platta tak

 • Att utreda varför behovet finns att genomföra en försäljning
 • Vikten av att kommunicera detta med medlemmarna
 • Vikten av att ha ett tekniskt förfrågningsunderlag och att definiera produkten
 • Styrelsen roll och behovet av kompentent hjälp under projektets olika faser

 

 

Jan Schönborg, Byggingenjör SBR, Gleipnergruppen

15.30-16.00
Bostadsmarknaden – bubblan, bolånen och boendeekonomin

 • Debatten om huruvida det finns en bubbla på bostadsmarknaden går het – vad stämmer egentligen?
 • Nya och gällande amorteringsregler på bolånemarknaden – hur ska man tänka nu?
 • Vad händer med bolåneräntorna? Är de låga räntorna här för att stanna och hur ska man resonera som bolånetagare?

  Emma Persson, Boendeekonom SBAB