Tollco AB

Tollco AB

Monternummer: J:20

Vi är specialister på vattenskadeförebyggande produkter och kan erbjuda ett helhetskoncept för förebyggande av vattenskada. Våra koncept går under namnen Vattensäkert kök och WaterFuse.
Alla våra produkter är framtagna utefter Boverkets Byggregler som gäller för vattenanslutningar i dolda utrymmen. Våra produkter är testade och typgodkända av SP.