Swerea KIMAB

Swerea KIMAB

Monternummer: L:21

Swerea KIMAB utvecklar och förbättrar helhetslösningar inom korrosion, material och produktionsteknik. Vår styrka är tillämpad forskning med kundnyttan i fokus.

Vi är ett av Europas ledande korrosions- och materialforskningsinstitut med uppdraget att skapa svensk industrinytta genom företagsnära forskning. Vi har spetskompetens inom materialutveckling, fogning, komponentegenskaper och materialanalys. Inom korrosion och korrosionsskydd har vi en kompetens och ett erbjudande som är unikt.

Att kunna snabbt förstå kundernas behov, utföra nödvändiga analyser och leverera användbara resultat är vår styrka. Många av våra kunder värderar också högt att vi är en oberoende part och för att vi behandlar alla uppdrag konfidentiellt.