Svensk Ventilation AB

Svensk Ventilation AB

Monternummer: L:28

Branschorganisationen Svensk Ventilation företräder ventilationsföretagen i Sverige – tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Svensk Ventilation lyfter fram inomhusluftens betydelse för hälsan och ventilationsteknikens möjligheter att minska energianvändningen i våra byggnader. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer i Sverige.