Svensk Brandskyddsplanering

Svensk Brandskyddsplanering

Monternummer: G:13

Svensk Brandskyddsplanering AB är ett företag som specialiserat sig på brandskydd i bostadsrättsföreningar.
Vi erbjuder brandskyddsinventeringar, Systematiskt Brandskyddsarbete, brandtätning, service/underhåll av rökluckor mm.

Vi kommer kostnadsfritt ut och informerar styrelsen om fastighetsägares ansvar och skyldigheter. Lagen om skydd mot olyckor och hur den fungerar. Vad säger försäkringsbolagen? Vanliga fel som fastighetsägare gör. Hur man ska gå till väga och varför. Skyddsrumsproblematik mm.