Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

Monternummer: M:05

Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar
och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter
med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet
är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar.