Renrots Plåtentreprenader

Renrots Plåtentreprenader

Monternummer: K:05

Renrots Plåtentreprenader AB utför alla former av tak- samt fasadarbeten.
Vi arbetar med: Plåt, tätskikt, sedum, tegel, smide samt taksäkerhet.
Vi åtar oss även uppdrag såsom: snöskottning, takmålning, besiktningar.
Våra kunder återfinns i de flesta skikten, allt från byggföretag och bostadsrättsföreningar till privatpersoner.