Refix Skadesanering

Refix Skadesanering

Monternummer: E:13

REFIX skadesanering är ett modernt saneringsföretag som erbjuder saneringstjänster efter bl.a. brand, fukt och vattenskador. Företaget är verksamt sedan 1987 och sysselsätter idag ca 30 personer. Vi har starkt fokus på service och erbjuder jour dygnet runt årets alla dagar. Hos oss behöver du bara en kontakt som sköter ditt ärende från början till slut, från försäkringsärenden till totalentreprenader inom sanering/rivning och återställning. Företaget är välkänt för sin effektiva lösöreshantering som bl.a .innefattar flyttservice, eget lager och två ozonkammare. Läs gärna mer om vårt tjänsteutbud på vår hemsida.www.refix.se