Räntekollen I Sverige AB

Räntekollen I Sverige AB

Monternummer: C:22

Räntekollen i Sverige AB är en fristående lånemäklare som hjälper bostadsrättsföreningar att sänka sina låneräntor till lägsta möjliga nivå genom att aktivt förhandla med Sveriges sex största banker.
Vad innehåller Räntekollens tjänst?
• Utvärdering av föreningens låneportfölj
• Skriftlig offertförfrågan till minst sex banker
• Analys och utvärdering av inkomna offerter
• Sammanställning och presentation av ett beslutsunderlag
• Verkställande av styrelsens beslut genom slutförhandling med
bankerna
• Att nödvändiga handlingar kommer styrelsen tillhanda för
underskrift
• Vid behov, upptagande av nya lån
• Löpande marknadsinformation och uppdatering av ränteläget
• Rådgivning avseende föreningens lånestrategi
• Bevakning av lånevillkor och omsättningsdatum