Pws Nordic AB

Pws Nordic AB

Monternummer: A:03

PWS har en ledande position på den nordiska marknaden med produkter och tjänster för rationell avfallshantering och källsortering.
PWS började tillverka avfallskärl 1984.

Ständiga förbättringar och produktutveckling i nära samarbete med våra kunder har bidragit till några av våra mest framgångsrika system. Som svenskt bolag är vi på PWS väl insatta i vad som krävs för att få en effektiv avfallshantering med produkter som är anpassade för det nordiska klimatet och nordiska förhållanden.