PRIMÄR fastighetsförvaltning AB

PRIMÄR fastighetsförvaltning AB

Monternummer: -

PRIMÄR är en av Sveriges ledande aktörer med 25 års verksamhet med helhetskoncept inom fastighets- och verksamhetsanknutna tjänster. Vi delar in vårt tjänsteutbud i följande verksamhetsområden:
PRIMÄR energi
– Drift och energiteknisk förvaltning, helhetslösningar inom effektivisering och energioptimering

PRIMÄR fastighetsförvaltning
– Helhetsåtagande inom ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning

PRIMÄR infrastruktur
– Förvaltning, drift och skötsel av stationer, hållplatser och depåer

PRIMÄR mark och anläggning
– Heltäckande service inom mark- och anläggningsarbeten

PRIMÄR teknik
– Byggnation, drift och service av fastighets-/stadsnät med spetskompetens inom Fiber/Lan, kabel-TV, kommunikation och säkerhet