Plåt & Ventföretagen

Plåt & Ventföretagen

Monternummer: M:14

Plåt & Ventföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag verksamma inom byggnadsplåt och ventilation. Våra medlemsföretag finns utspridda över hela landet och förbundet arbetar bland annat med licensieringssystemet Skotta säkert, med syfte att minska skadorna på personer, fastigheter och egendom i samband med takskottning.