Pacetell

Pacetell

Monternummer: N:22

Pacetell är ett företag som utvecklar produkter som skall användas för trafiksäkerhetshöjande ändamål.
Pacetell är vårt varumärke och kommer att vara den produkt som vi kommer att bli mest kända för, idag utvecklar vi andra produkter som trafikräknare och även komplement som kommer att förbättra och ge Pacetell Hastighetsdisplay ytterligare fördelar i framtiden.