Fastighet & Bostadsrätt

Fastighet & Bostadsrätt

Monternummer: J:23

Fastighet & Bostadsrätt ges ut av Rekord Media & Produktion AB.
Vi arbetar också med årligt återkommande tidningar såsom bland annat Fuktsäkert, Svenska Kyrkor mm.
Våra målgrupper, vad gäller Fastighet & Bostadsrätt, är främst fastighetsägare och fastighetsbolag – privat och allmännytta, bostadsrättsföreningar, övriga byggherrar och beställare, arkitekt och konsult, stat och kommun. Fastighet & Bostadsrätt kommer ut med sex nummer per år.

Välkomna att besöka oss i vår monter eller på vår hemsida www.fastighetochbostadsratt.se