Ista Sverige AB

Ista Sverige AB

Monternummer: D:05

IMD – individuell mätning och debitering Korrekt avläsning – och snabbare kostnadsredovisning.

ista är marknadsledande i Europa för värme-, energi- och vattenmätning samt beredning av fördelningsredovisningar för bostäder och företag. I Danmark har fastighetsägare med sammanlagt över 500 000 bostäder valt ista som samarbetspartner. ista har kontor i 26 länder och sysselsätter cirka 4 500 anställda. Totalt utarbetar vi fördelningsredovisningar för mer än 12 miljoner bostäder över hela Europa.