Home Solutions i Sverige AB

Home Solutions i Sverige AB

Monternummer: A:10

HOME SOLUTIONS LÖSNING – MEST KOMPLETT PÅ MARKNADEN
Vi är Sveriges i särklass största leverantör av IMD (Individuell Mätning och Debitering) av el, vatten och värme med bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och allmännyttan som kunder. När hyresgäster och medlemmar i en bostadsrättsförening känner till och betalar för sin förbrukning ändras också deras beteende, vilket leder till att man sparar pengar och minskar miljöpåverkan. Individuellt och som kollektiv. Det är en av våra tjänsters främsta nyttor, men Home Solutions kan mycket mer än så.

Utöver IMD erbjuder vi ett flertal tjänster som förenklar och effektiviserar driften av hyresfastigheter och bostadsrätter. Tekniken hanteras via en dator, som vi kallar plattform. Enhetsmätning, styr och regler, larm, lokalbokning samt kommunikation mellan boende och fastighetsägare är exempel på funktioner som kan kopplas till plattformen. Ni bestämmer ordning och takt och inga licenskostnader tillkommer. Inga dyra centrala system behövs.
Home Solutions har i dag ca 50 000 lägenheter uppkopplade i det system som Vattenfall och HSB ursprungligen utvecklade tillsammans. Bara HSB har i sina föreningar sparat el för 100 tals miljoner kronor sedan start samtidigt som de minskat sin miljöpåverkan. Hur mycket kan vi spara åt er förening?