Gleipnergruppen

Gleipnergruppen

Monternummer: K:20a

Vi på Gleipnergruppen bistår bostadsrättsföreningar i processen att omvandla ytor såsom råvindar, lokaler och byggrätter för takpåbyggnader till nya bostadsrätter. Vår roll som projektpartner och transaktionsansvariga är att tillse att vår uppdragsgivare gör en så trygg och lönsam affär som möjligt. Uppskattningsvis medverkar vi och förmedlar 15 000 kvadratmeter ”råytor” årligen. I samband med detta upphandlas även ett stort antal underhålls- och entreprenadarbeten så som tak, hiss, förråd vilket är de vanligaste i samband med vindsprojekt.

Gleipnergruppen jobbar enligt Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet – ABK 09.