Forserum Safety Glass

Forserum Safety Glass

Monternummer: A:18

Forserum Safety Glass AB är ett av Sveriges ledande planglasföretag. Vi utvecklar och producerar produkter av förädlat planglas åt tillverkningsindustrin samt byggnads- och anläggningsindustrin i Norden, med fokus på Sverige. Våra kunder finns även inom möbelindustrin, företag som sysslar med köks- och badrumsinredning samt inom branschen för solfångare.

FSG är ett kreativt småländskt företag med stor flexibilitet och korta beslutsvägar. Vi arbetar i hela spektrat av planglasförädling, från enstycksproduktion till långa serier. I dagsläget är vi 65 medarbetare inom administration och produktion.