BRF-Mappen

BRF-Mappen

Monternummer: H:26

BRF-Mappen

Verktyget för att hitta det er bostadsrättsförening behöver. Fastighetsmedia i Ljusdal har under 6 års tid skickat ut BRF-mappen till bostadsrättsföreningar i södra och mellersta Sverige. Mappen delas ut kostnadsfritt 2 ggr/år och innehåller entreprenörer och leverantörer som har den erfarenhet och kapacitet som behövs för att jobba med bostadsrättsföreningar. BRF-Mapparna skickas även ut digitalt i varje region 4 gånger per år. Vårt helhetskoncept gör oss till den självklara länken mellan bostadsrättsföreningarna och entreprenörer/leverantörer.

http://www.brfmappen.se/

Fastighetsmappen

Verktyget för dig som äger eller förvaltar fastigheter. I Januari 2017 utökade vi vårt produktutbud och öppnade upp för ytterligare en målgrupp. Fastighetsmappen riktar sig mot den kommersiella marknaden av fastighetsägare/fastighetsbolag. Vi har länge haft önskemål från våra kunder om att göra ett verktyg liknande BRF-mappen till denna målgrupp. Här tar vi med oss den kunskap och erfarenhet vi har från BRF-mappen och anpassar den för den professionella fastighetsmarknaden. Mappen skickas ut 1 ggr/år per region och 4 gånger via E-post.

http://www.fastighetsmappen.se/