Convertere AB

Convertere AB

Monternummer: F:10

Outnyttjade bostadsytor ska inte gå till spillo. Convertere förvärvar och förvandlar viktiga kvadratmeter till unika bostäder – alltid med ett stort fokus på design, miljö och funktion. Resultatet: originella, stilrena hem och med hög kvalitet. I alla projekt har vi den övergripande parollen ”Här vill jag bo” framför ögonen. Vi vill skapa något där vi själva skulle vilja bo.

Vi tycker att en låg miljöpåverkan och en god inomhusmiljö är viktigt och ligger därför alltid i framkant vad gäller materialval. Våra ombyggnationer kännetecknas av ett genomgående koncept där detta material går hand i hand med formgivning och funktion. För att säkerställa kvaliteten genom hela byggprocessen arbetar vi med ett antal noga utvalda partners i våra projekt. Detta gör att vi kan arbeta mer effektivt och även välja de kompetenser som är bäst lämpade för varje enskilt projekt

Vår konkurrenskraft kännetecknas av ett starkt engagemang, kreativa samarbeten och unika arbetsprocesser. Genom att sälja outnyttjad yta till oss ni får en trygg partner med helhetsgrepp – genom hela processen.