BoRevision I Sverige AB

BoRevision I Sverige AB

Monternummer: H:08

BoRevision har arbetat med revision i över 80 år och är det enda revisionsföretaget som är specialiserat på revision och utredningar inom fastighetssektorn, med tyngdpunkt på bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar. Vi är ett rikstäckande företag med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro.

Vi ställer mycket höga krav på den verksamhet vi bedriver, med krav på kompetens, kvalitet, effektivitet och kreativt tänkande. Vår verksamhet är att tillhandahålla aktiv och kostnadseffektiv revision och skapa mervärde för kunden. Vi erbjuder även revisionsnära tjänster med kvalificerad rådgivning inom bl a redovisning och skatter.