Berg & Landskap AB

Berg & Landskap AB

Monternummer: D:25

Den gröna linjen för utemiljöer – planering, anläggning och skötsel.

Vi skapar utemiljöer där människor trivs, där årstider kan komma och gå och där underhållsarbetet minimeras. På så sätt kan pengar sparas och belastningen på miljön minskas. Vi gör det genom smarta, långsiktiga val i alla steg; från det första penndraget till det sista spadtaget.