Sveriges största mötesplats för dig som bor i bostadsrätt eller samfällighet
– 
En kunskapsmässa med allt under ett och samma tak!

 

 

 

Tack för dessa år!

Bostadsrättsmässan har varit ett framgångsrikt varumärke sedan drygt 15 år tillbaka, med mässor som har arrangerats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet har varit att erbjuda ett rikt och varierat utbud av kunskap, kontakter, varor och tjänster som underlättar byggnation, drift och underhåll av boende i bostadsrätt och samfällighet.

Under de senaste åren har marknaden förändrats och sättet som styrelsen i en bostadsrättsförening arbetar på ser idag annorlunda ut. Vi vill följa tidens utveckling och har märkt att konceptet så som det idag är utformat inte uppfyller de krav på den kvalitet som vi på Easyfairs eftersträvar.
I och med detta har vi tagit beslutet att ställa in Bostadsrättsmässan. Vi hoppas att ni stället får möjlighet att delta på andra mässor i vår regi, som berör ämnen som fastigheter, bostadsförsörjning och andra frågor kring bostadsrätten.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla som bidragit till att skapa denna mötesplats, så som samarbetspartners, partners, utställare och inte minst alla besökare.
Hoppas vi ses snart igen i andra sammanhang!

/Team Bostadsrättsmässan

Vid eventuella frågor kontakta info.bostadsrattsmassan@easyfairs.com

  • null

  • null

  • null